Miljø og bærekraft

Sertifisert Miljøfyrtårnbedrift

Smådahl AS er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Vi ble som en av de første bedriftene i vårt lokalmiljø, godkjent i ordningen allerede i 2014. Lenke til våre klima- og miljødata innrapporert til Miljøfyrtårn:

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger

Miljøpolicy

Smådahl as skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Aktivt jobbe for å redusere vår påvirkning på miljø og klima. Smådahl skal jobbe aktivt med egne krav og krav i internkontroll forskriften.

Vi skal følge miljøledelsen iht. Miljøfyrtårnordningen:

  • Vi skal verne det ytre miljø mot forurensning og ha en bedre behandling av avfall.
  • Vi skal redusere vårt klimaavtrykk.
  • Vi skal jobbe med å forebygge helseskade og miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester.
  • Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø.

Elektrisk bilpark

Smådahl AS har allerede mange elektriske biler på veiene, og arbeider med å bytte ut våre resterende Euro6 dieselbiler til nullutslippskjøretøy. For oss er det en selvfølge å dreie vår bilpark til null/lav-utslippsbiler.

Vi har i dag ladere installert på vår lokasjon i både Mysen og Sarpsborg, samt løpende kartlegging og installasjon av ladere hjemme hos ansatte.

Føreradferd

Størrelse og type varebil til bruk på de ulike oppdragene vurderes opp mot behov. Vi har fokus på samkjøring når ansatte skal til samme byggeplass, samt hvilke ansatte som arbeider på ulike lokasjoner, for å redusere kjøreavstand og miljøbelastning.

Arbeidsbilene er utstyrt med måleinstrumenter som registrerer kjøremønsteret til de ansatte og månedlig kåres bedriftens mest miljøvennlige sjåfør.

Arbeidsmiljø

Smådahl AS har satt som mål å være anerkjent for å ha det beste arbeidsmiljøet innen overflateteknikk i Norge.

Vi arbeider daglig for å dyrke et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur. Våre ansatte skal føle seg trygge, faglig utfordret og sett.

Som et helsefremmende tiltak investererer vi kontinuerlig i kunnskap, utstyr og teknikk som gjør at våre medarbeidere kan arbeide ergonomisk.

Produkter og leverandører

Vi setter høye krav, herunder miljøkriterier, til våre leverandører og produkter vi benytter. Vi velger aktivt leverandører som er ajour opp mot satte miljøkrav, har en bærekraftig produksjon (materialgjenvinning / sirkulær økonomi) og er fremtidsrettet.

Vi samler våre innkjøp hos færre leverandører for å redusere transport, emballasje, papirflyt osv.

Produkter til bruk i vår produksjon bør ha tredjepartsmiljømerking som Svanemerket, EU Ecolabel, FSC – The Forest Stewardship Council, IGI – The Global Wallcoverings Association og tilsvarende sertifisert miljømerke.

Vi skal ta vare på miljøet og fremme bærekraftig bruk av ressurser, samt hensynta helse- og miljømessige aspekter ved å bruke produkter uten skadelige løsemidler.